Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
phasdaoto-084-8 dsc_0170 dasdfassc_0012-3 dsc_0114

“Elm və Sənət Məclisi”nin 7-ci məşğələsi

dsc_0046

2007-ci il fevralın 27-də Xəzər Universitəsində fəaliyyət göstərən “Elm və sənət məclisi”nin 7-ci toplantısı oldu.
“Hürufiliyin mahiyyəti və rəmzləri” mövzusunun müzakirəsinə həsr olunmuş məclisdə bu dəfə də müxtəlif elm və
təhsil müəssisələrindən dəvət olunmuş mütəxəssislər, müəllimlər və tələbələr iştirak edirdilər.
Məclisi giriş sözü ilə universitənin rektoru, professor
Hamlet İsaxanlı açdı.

Mücərrəd düşüncənin ilk təzahürləri
hərflər, əlifbalar, rəqəmlər və hesab olub

Hamlet İsaxanlı:

– Əziz dostlar, “Elm və
Sənət Məclisi”nin yeddinci toplantısına xoş gəlmisiniz.
Bugünkü mövzumuz “Hü-
rufiliyin mahiyyəti və rəmzlə-
ri”dir. 

ARDI….