Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
dsc_0272 dsc_4617 dsc_0170 dsc_4195

“Elm və Sənət Məclisi”nin 5-ci məşğələsi

dsc_0033

2007-ci il yanvarın 23-də Xəzər Universitəsində fəaliyyət
göstərən “Elm və sənət məclisi”nin 5-ci toplantısı oldu. “Orta
əsrlərdə Azərbaycan türkcəsinə tərcümələr (XV–XVI əsrlər)”
mövzusunun müzakirəsinə həsr olunmuş məclisdə bu dəfə də
mütəxəssislər, müəllimlər və tələbələr iştirak edirdilər.
Məclisi giriş sözü ilə universitənin rektoru, professor
Hamlet İsaxanlı açdı.

Tərcümə işi geniş və vacib bir sahədir

Professor Hamlet İSAXANLI:

–Əziz dostlar! Hörmətli
müəllimlər və tələbələr!
Bu gün Xəzər Universitə-
sində payızda başladığımız “Elm
və sənət məclisi”nin 5-ci toplantısıdır. Biz çalışırıq ki, məclislərin arası kəsilməsin. Ona
görə, hətta tələbələrin imtahanları dövrü də məclisin işinin mü-
təmadi davam etdirilməsi mü-
hümdür.

ARDI….