Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
dsc_0109 dsc_0129 dsc_4607 picture-208

“Elm və Sənət Məclisi”nin 3-cü məşğələsi

dsc_0074

2006-cı il noyabrın 22-də Xəzər Universitetində fəaliyyət göstərən «Elm və sənət məclisi»nin üçüncü toplantısı ke-
çirildi. Budəfəki məclisdə «Orta əsrlərdə tərcümə fəaliyyəti.
«Quran»ın tərcümələri» mövzusu müzakirəyə çıxarılmışdı.
Azərbaycanın müxtəlif elm ocaqlarında çalışan tanınmış mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilən bu toplantıya ayrı-
ayrı peşə sahiblərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin və tə-
ləbələrin də təşrif buyurması müzakirəyə çıxarılan mövzunun aktuallığından xəbər verirdi.
Tədbirdə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əfşar Süleymani də iştirak
edirdi.
Toplantını giriş sözü ilə Xəzər Universitetinin rektoru,
professor Hamlet İsaxanlı açdı.

Tərcümə xalqlar və dövlətlər arasında
körpü yaradan fəaliyyət növüdür

Professor Hamlet İSAXANLI:

–Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar!
Xoş gəlmisiniz!
«Elm və sənət məclisi»ni təş-
kil edərkən düşündük ki, geniş və
müxtəlif mövzularda müzakirələr
aparaq, yəni özümüzü bir sahə ilə
məhdudlaşdırmayaq. Doğrudur, hər
sahənin öz mütəxəssisləri var: ədə-
biyyatçılar, tarixçilər və s. Amma
məsələ burasındadır ki, hər hansı bir
sahə ilə yalnız o sahənin mütəxəssisləri məşğul olmurlar. 

ARDI….