Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
dsc_0233 dsc_4613 dsc_0407 dsc_0176

“Elm və Sənət Məclisi”nin 10-cu məşğələsi

İmir_Məmmədli

2007-ci il mayın 8-də Xəzər Universitəsində fəaliyyət
göstərən “Elm və sənət məclisi”nin 10-cu toplantısı oldu.
“Gürcü xalqının mədəniyyəti və milli psixologiyası: müqayisəli təhlil” mövzusunun müzakirəsinə həsr olunmuş məclisdə
bu dəfə də müxtəlif elm və təhsil müəssisələrindən dəvət olunmuş mütəxəssislər, müəllimlər və tələbələr iştirak edirdilər.
Məclisi giriş sözü ilə Universitəsin rektoru, professor
Hamlet İsaxanlı açdı.

Etnopsixologiya xalqın ruhunun
öyrənilməsidir

Professor Hamlet İSAXANLI:

–Əziz dostlar!
“Elm və sənət məclisi”nin
hörmətli qonaqları!
Payızda başladığımız görüş-
lərin, seminarların bu gün sayca
onuncusudur. Onluq say sistemində ilk ikirəqəmli ədədə çatdıq. Bilirsiniz ki, hər on məclisin materialları bir kitab olacaq. Yəni bugünkü məruzədən və müzakirədən
sonra həmin kitab çapa hazırlanacaq və bu, ümid edirəm ki, davam
edəcək.

ARDI….