Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
dsc_4641 picture-147 picture-029 056

“Elm və Sənət Məclisi”nin 9-cu məşğələsi

dsc_0018

2007-ci il aprelin 3-də Xəzər Universitəsində fəaliyyət
göstərən “Elm və sənət məclisi”nin 9-cu toplantısı oldu.
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Süleyman Əliyarlı “Etnogenezis və Azərbaycan tarixçiliyi” mövzusunda məruzə etdi. Mövzunun müzakirəsində tanınmış mütə-
xəssislər, müəllimlər və tələbələr iştirak edirdilər.
Məclisi giriş sözü ilə universitənin rektoru, professor
Hamlet İsaxanlı açdı.

Bu məsələ Avropada və Şimali Amerikada
bir elm sahəsi kimi daha çox inkişaf edib

Professor Hamlet İSAXANLI:

– Xoş gördük hamınızı, əziz dostlar!
Bu bizim “Elm və sənət məclisi”mizin 9-cu toplantısıdır.
Bugünkü mövzumuz “Etnogenezis və Azəraycan tarixçiliyi”
adlanır. Kifayət qədər populyar, ilk baxışdan rahat başa düşülən
bir mövzudur. Əslində isə bu, çox böyük fikir ayrılıqlarına və
elmi mübahisələrə yol açan bir sahədir.

ARDI…