Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
dsc_4177 dsc_0110 picture-075 picture-080

“Elm və Sənət Məclisi”nin 8-ci məşğələsi

dsc_0019

2007-ci il martın 13-də Xəzər Universitəsində fəaliyyət
göstərən “Elm və sənət məclisi”nin 8-ci toplantısı oldu. “Sovet–Amerika qarşdurmasi: Azərbaycan böhranı və soyuq
müharibə” mövzusunun müzakirəsinə həsr olunmuş məclisdə tanınmış tarixçi alimlər, müəllimlər, tələbələr və digər
mütəxəssislər iştirak edirdilər.
Məclisi giriş sözü ilə Universitetin rektoru, professor
Hamlet İsaxanlı açdı.

Qeyri-müəyyən Azərbaycan məsələsi

Professor Hamlet İSAXANLI:

–Əziz dostlar!
“Elm və sənət məclisi”nin
səkkizinci toplantısına xoş
gəlmisiniz!
Ola bilər ki, burada –
məclisimizdə ilk dəfə iştirak
edənlər var. Ona görə də məlumat verim ki, bizim məclis ötən
ilin payızında fəaliyyətə başladı, ilk məclislər – görüşlər təş-
kil olundu. Bu görüşlərdə, elmi
seminarlarda müəyyən elm-sə-
nət sahəsi ilə bağlı mütəxəssislər gəlib burada məruzə edirlər. 

ARDI…