Assembly of Science and Art
Slideshow
Gallery
snv10008 dasdfassc_0012-20 dsc_0175 dsc_0430

Məruzəçilər

 

TARİX

                               

                            MÖVZU

                                                 

            MƏRUZƏÇİLƏR   

 1-ci məclis

10 oktyabr 2006

                    Fəlsəfə və Poeziya

        Prof. Hamlet İsaxanlı                  Prof. Camal Mustafayev

2-ci məclis

31 oktyabr 2006

 

İslamda Sufilik

 

        Prof. Hamlet İsaxanlı

Prof. Camal Mustafayev

               3-cü məclis

22 noyabr 2006

 

           Orta Əsrlərdə Tərcümə Fəaliyyəti.                               “Quran”ın Tərcümələri

 Mirzə Rəsul İsmayılzadə

 4-cü məclis

12 dekabr 2006

 

       Orta Əsrlər Ərəb Dünyasında Türklər. Afşin

 Nərgiz Axundova

Fərda Əsədov

 

                5-ci məclis

23 yanvar 2007

 

 Orta Əsrlərdə Azərbaycan Türkcəsinə Tərcümələr  (XV-XVI əsrlər)

            Mövsüm Nağısoylu
               6-ci məşğələ

13 fevral 2007

 

      Türk Dünyası Bu Gün. Azsaylı Türk Soyları              Güllü Yoloğlu
                7-ci məclis

27 fevral 2007

 

         Hürufiliyin Mahiyyəti və   Rəmzləri                 Nəsib Göyüşov
                 8-ci məclis

3 mart 2007  

 

                Sovet-Amerika Qarşıdurması:      Azərbaycan Böhranı və Soyuq Müharibə                Cəmil Həsənli
               9-cu məclis

03 aprel 2007

    Etnogenezis və Azərbaycan Tarixçiliyi

 

  

            Süleyman Əliyarlı
               10-cu məclis

8 may 2007

 Gürcü Xalqının Mədəniyyəti və Milli Psixologiysı: müqayisəli təhlil

               İmir Məmmədli
               11-ci məclis                             22 may 2007                   Nəsillərin Mənəvi Varisliyi

          Prof.Camal Mustafayev
                 12-ci məclis

25 oktyabr 2007

 

         Qloballaşan Dünyada Mənəvi İlişkilər    

           Mustafa İslamoğlu
               13-cü məclis

16 noyabr 2007

 

 Avrasiyada Hunlar. Tarix, Mədəniyyət və Kimlik

         Prof. Hamlet İsaxanlı
              14-cü  məclis

04 dekabr 2007

 

    Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi:                         Mif və Gerçəklik                ElnurNəsirov
               15-ci məclis

27 dekabr 2007

 

     Şəhər Mədəniyyəti. Tarix, Bu Gün və Gələcək             İsmail Serageldin
                16-cı məclis

26 yanvar 2008

              Erməni Genosidi Məsələsi Haqqında

              Norman Stone  
               17-ci məclis

29 yanvar 2008

 

 Edvard Said. Orientalizm və Postkolonial Araşdırmalar

                Turac Atabaki  
                18-ci məclis

15 aprel 2008

 

       Türkiyədə Azərbaycan Ədəbiyyatının və                   Mədəniyyətinin Araşdırılması Tarixi

                Yavuz Akpınar  
              19-cu  məclis

20 may 2008

 

 Azərbaycan-Alban Tarixinə Aid Qədim Yazıların Oxunuşu

             Firudin Ağasıoglu
              20-ci  məclis               10 iyun 2008       Azərbaycan Mədəniyyəti Elektron Məkanda.               İnternet Şəbəkəsində Ədəbiyyat

  Tariyel Məmmədov,

Aydın Xan Əbilov

               21-ci  məclis

04 noyabr 2008

 

        Azərbaycanlılar Amasiyada və İstanbulda

              İbrahim Yıldırım
               22-ci  məclis

25 noyabr 2008

 

    F.Nietzsche  – Tarixin Ən Çılğın Filosofu           Ağalar Məmmədov

Mail Yaqubov

 23-cü  məclis

16 dekabr 2008

 

       Sigmund Freud–Psixoanalizin Atası               Ülkər İsayeva
              24-cü  məclis

13 yanvar 2009

 

 Ibn Xəldun: Böyük İslam Filosofu və       Sosioloqu

               Ahmet Arslan
               25-ci  məclis

15 yanvar 2009

                       İslam və Modernləşmə

                Ahmet Arslan

 26-cı məclis

27 yanvar 2009

 

          M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan İstiqlalı              Şirməmməd Hüseynov
               27-ci  məclis

10 fevral 2009

 

            Qədim Türk Tarixinin Problemləri

           Serqey Qriqoryeviç                             Klyaştornıy
               28-ci məclis

12 fevral 2009

 

       Xəzərlərin Erkən Tarixi Asiya Aspekti  Serqey Qriqoryeviç Klyaştornıy
               29-cu məclis

14 aprel 2009

                  Qaraxanlı Dövrü Ədəbi Dili

            Ahmet B.Ercilasun
              30-cu məclis              28 aprel 2009           I  Dünya Müharibəsi Dövründə Osmanlı                       İmperiyasının Qafqaz Siyasəti             Michael A.Reynolds
                31-ci məclis

3 noyabr 2009

 

 Şumer- Bəşəriyyətin Ən Qədim Mədəniyyətidir

          Veronika K.Afanasyeva
                  32-ci məclis

05 noyabr 2009

       Qədim Mədəniyyətlər və Müasir Dövr          

Veronika K.Afanasyeva

              33-cü məclis

10 noyabr 2009 

     İslam və Qərb Mədəniyyətinin Müqayisəsi                Tahsin Görgün
              34-cü məclis

12 noyabr

 

       Qlobal Perspektivdən İslam və Müasirləşmə               Tahsin Görgün
               35-ci məclis

04 may 2010

             Əlçatmaz Nöqtələrə Ayaqbasanların

Gündəliyi

          Hüseynqulu Bağırov
               36-cı məclis

11 may 2010

 

         Müasir İqlim Dəyişmələri və Azərbaycan                    Rza Mahmudov  
               37-ci məclis

28 sentyabr 2010

   II Dünya Müharibəsi İllərində Böyük Üçlüyün         İttifaq Diplomatiyası

           Vladimir Peçatnov
               38-ci məclis

30 sentyabr 2010

 SSRİ və ABŞ üçün II Dünya Müharibəsi Geosiyasi Nəticələri

 Vladimir Peçatnov

               39-cu məclis

26 oktyabr 2010

 Sözdə Erməni Soyqırımının Mübahisəli Arxiv Qaynaqları Haqqında

              Kemal Çiçek
               40-cı məclis

27 oktyabr 2010

 

 Ermənilərlə Bağlı Yerdəyişdirmə və Osmanlı Qaynaqlarının Əhəmiyyəti

               Kemal Çiçek
                41-ci məclis

23 noyabr 2010

      İmperiyalar Boşluğunda Regional Diplomatiya:İranın 1918-20-ci illər Azərbaycan Demokratik Respublikasına Dair Siyasəti

                Oliver Bast

 42-ci məclis

10 dekabr 2010

 

 Azərbaycanın Ən Məşhur Romanı” Əli və Nino”nun Müəllifi Kimdir?

              Betty Blair
               43–cü məclis

28 dekabr 2010

 Tarixşünaslıq: Problemlər və Fərqli Yanaşmalar          Prof. Hamlet İsaxanlı.

 Prof. Camal Mustafayev

 44-cü məclis

8 fevral 2011

 

 Çağdaş Qlobal Mühitdə Akademik Azadlıq və Universitənin Muxtariyyatı

              Kemal Gürüz
                45-ci məclis

22 fevral 2011

 

 Novruz Çərşənbələri və Regional Özəllikləri

 Güllü Yoloğlu

 46-cı məclis

15  mart  2011

Faşizmə Qarşı İtaliya Müqavimət Hərəkatı və Onun Azərbaycanlı İştirakçıları

               Mixail Talalay

 47-ci məclis

24 may 2011

Rusiya İmperiyasının Süqutu və Müsəlmanlar

Salavat İsakov

               48-ci məclis

26 may 2011

 Azərbaycan Mühacirəti.Yeni Sənədlər və Materiallar

                Salavat İsakov
              49-cu məclis

28 sentyabr 2011

 İslam və Qərb Siyasi Düşüncəsi.Tarixin Dərsləri Varmı?

                 Antony Black
               50-ci məclis

1 noyabr 2011

       Texnologiya  İnsan Həyatının Amili Kimi

              Larry.A.Hickman

 51-ci məclis

09 dekabr 2011

 Əbu Hamid  Əl-Qəzali: Tarix və bu gün

                Ahmet Arslan

Hamlet İsaxanlı

               52-ci məclis

27 dekabr 2011

                     Epos və Türk Tarix Öncəsi

             Süleyman Əliyarlı
               53-cü məclis

12 aprel 2012

 Qədim Rus Yazı Abidələrində Qədim Türk        Etnoeydmləri

                 Zahir Əsədov
               54-cü məclis

01 may 2012

 

İşığın Psixoloji Effekti.Biologi Saat və Depressiya

 

Reşit Canbeyli

                55-ci məclis

15 may 2012

 Azərbaycan Mədəniyyəti və Təhsilinin İnkişafında Qori Seminariyasının Rolu

             Hüseyn Əhmədov
               56-cı məclis

7 dekabr 2012

 

                  Əlimərdan Bəy Topçubaşov.

Üç Ölkə Arasında Keçən Ömür

                  Cəmil Həsənli

 57-ci məclis

 23 aprel 2013

 

   Teodor Şumovski-100.Həyat və Yaradıcılığı

 Nərgiz Axundova

 58-ci məclis

 31 may 2013 

 

             İranın Yaxın Tarixi və Bu Günü:    Əsas İnkişaf Meylləri və Yaxın Gələcəyə Baxış

 Michael Rubin

 59-cu məclis

 1 noyabr 2013

 

                    Seyid Yəhya Bakuvi               Həyatı, Yaradıcılığı və Məktəbi

 Mehmet Rıhtım

 60-cı məclis

 17 dekabr 2013

 

                          Sülh və Hərb. Gülüstan Sülh Müqaviləsinin Reallıqlarına Yeni Tarixi Baxış.

 Oleq YuryeviçKuznetsov

 61-ci məclis

 21 yanvar 2014

Türkiyədə Neolitik Dönəm Kazıları və Yeni Görüşlər. Arkeolojik Kazı Yerlerinde Koruma, Sergileme ve Açık Hava Müzeleri

 Mehmet Özdoğan

Zeynep Eres

 62-ci məclis

 17 dekabr 2014

 

Qafqazın Ekoloji Birliyi

 Georgi Kvesitadze